انتقال دامنه

در چند هفته پایانی مدت زمان انقضای ثبت دامنه بصورت خودکار در چندین نوبت ( 30  روز، 15 روز، 7 روز و یک روز مانده به انقضای دامنه ) ایمیل و پیامک های یادآوری برای تمدید ثبت دامنه برای کاربران ارسال می شود و کاربران براحتی می توانند نسبت به تمدید مدت زمان ثبت دامنه خود اقدام نمایند. بدیهی است کاربران در هر زمان و بدون توجه به مهلت انقضای دامنه می توانند نسبت به تمدید دامنه خود اقدام نمایندکه در اینصورت مدت زمان تمدید به مدت زمان فعلی انفضای دامنه اضافه می گردد،

تمدید دامنه

شما می توانید با رعایت چند نکته نسبت به انتقال دامنه خود از Registrat فعلی به ENOM اقدام نموده و از مزایای خدمات دامنه این شرکت استفاده نمایید، همچنین با انتقال دامنه شما به ما یک سال به تاریخ انقضای دامنه شما اضافه می گردد.
برخی از مزایای enom عبارت اند از ارائه کنترل پنل مدیریت دامنه، امکان قفل کردن دامنه برای امنیت بیشتر، امکان تغییر مشخصات صاحب دامنه، رابط های مالی و فنی .