دامنه

(قیمت(تومان

پسوند

86000

.com
106000.info
86000.net
105000.biz
120000.bz
60000.us
135000.co
53000.tel
120000.ws
105000.me
92000.asia
78000.name
78000.ca
92000.mobi
12000.ir(یکساله)
28000.ir(پنج ساله)

شرکت هـتـرا امکان ثبت دامنه با پسوند های گوناگون را برای مشتریان فراهم نموده است،پس از انتخاب نام مناسب،نسبت به ثبت دامنه مورد نظر اقدام نمایید.

برای انتخاب نام دامنه مناسب بهتر است نکات زیر را رعایت فرمایید:

بهتر است پسوند آن متناسب با نوع فعالیت وب سایت شما باشد.

همزمان با پسوند اصلی، پسوند های متداول را نیز به ثبت برسانید.

سعی کنید امای روان و صریحی داشته باشد تا نیاز به هیجی کردن نباشد.

در انتخاب نام دامنه فقط باید از حروف، اعداد و خط تیره “-” استفاده نمود.

© Copyright - شرکت فن آوران هترا